Giảng viên lớp CME VNRS 2016

Giảng viên lớp CME VNRS 2016

Tên và Chức vụ Worshop
 Untitled

GS. Teofilo L.Lee-Chiong Jr

– Giáo Sư, Khoa Phổi, Chăm sóc tích cực và Y học Giấc Ngủ.
– Bệnh viện Sức khỏe Do Thái Quốc Gia – Colorado  – Mỹ

 

 

Workshop 1:
Y học giấc ngủ

Ngày 21 – 22/9/2016
Bệnh viện Bạch Mai


Tripat Sigh
 
BS. Tripat Sigh

– Bệnh viện Sức khỏe Do Thái Quốc Gia – Colorado  – Mỹ

 2 GS. Frank Thomas Leone

– Giám đốc chương trình Điều trị toàn diện cai nghiện thuốc lá.
– Phó Giáo sư Y khoa tại Trung tâm Y tế Presbyterian, Philadelphia
Đại học Pennsylvania, Philadelphia
 

 

Workshop 2:
Chuẩn đoán và điều trị
nghiện thuốc lá

Ngày 22/9/2016
Bệnh viện Bạch Mai

 3

PGS. Donna Shelley

– Phó giáo sư, Bộ môn Dân số Y học
– Phó trưởng ban Nghiên cứu và Đồng trưởng ban phân môn Phòng ngừa Thuốc lá, Rượu và Ma túy, Bộ Môn Dân số Y học  Đại học Y học New York

 

ict