KHÓA ĐÀO TẠO CME “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ”

KHÓA ĐÀO TẠO CME “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN THUỐC LÁ”

Thời gian: Ngày 22/9/2016
Địa điểm: Tại Bệnh viện Bạch Mai

Workshop 2: CME tiền Hội nghị: “Chẩn Đoán Và Điều Trị Cai Nghiện Thuốc Lá”

Ban giảng huấn:
………..GS.TS. Frank T Leon- Đại học Pennsylvania – Philadelphia, Hoa Kỳ
………..PGS.TS. Donna Shelley- Đại học Y New York – New York, Hoa Kỳ

Ngày 22/09/2016

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

08:00 – 08:30

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

Sáng

08:30 – 09:00

Đón tiếp đại biểu và giới thiệu mục tiêu khóa học

GS.TS. Ngô Quý Châu

Chủ tịch HHHVN

09:00 – 09:50

Thống kê dịch tễ học tình trạng sử dụng thuốc lá ở châu Á

PGS.TS. Donna Shelley

09:50 – 10:30

Kiểm soát nạn hút thuốc lá theo phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng

PGS.TS. Donna Shelley

10:30 – 10:45

Giải lao

 

10:45 – 11:45

Tác động của nicotine lên não: Tìm hiểu về sự phụ thuộc vào thuốc của bệnh nhân.

GS.TS. Frank T Leon

 

11:45 – 13:30

Nghỉ trưa

 

Chiều

13:30 – 14:15

Chiến lược thực hiện tư vấn tại các phòng khám

GS.TS. Frank T Leon

14:15 – 15:00

Tác dụng của điều trị bằng thuốc

GS.TS. Frank T Leon

15:00 – 15:15

Giải lao

 

15:15 – 16:00

Phát huy tối đa tác động của các can thiệp dựa vào cộng đồng

PGS.TS. Donna Shelley

16:00 – 17:00

Thảo luận

 
Thông tin chi tiết liên hệ:

Văn phòng Hội Hô Hấp Việt Nam
ĐT: 043.629.1207, Di động: 0972 463 203
Email: hoihohapvietnam@gmail.com
Ghi chú: Đại biểu đóng phí tham dự khóa đào tạo và tự túc kinh phí đi lại và ăn ở 

 

 

ict