ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Để đăng ký tham dự Hội nghị, xin vui lòng đọc các thông tin hướng dẫn và điền các thông tin theo yêu cầu vào mẫu đăng ký bên dưới.

Hạn đăng kí tham dự Hội nghị
– Hạn đăng ký tham dự sớm: đến hết ngày 15/08/2016

– Thời gian đăng ký tham dự thường: 16/08/2016 – hết ngày 15/09/2016
– Sau ngày 15/09/2016, quý đồng nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tới văn phòng Hội.

Phương thức thanh toán
Thanh toán 2 hình thức như sau:

– Nộp trực tiếp cho Ban thư ký tại văn phòng Hội Hô Hấp Việt Nam
– Chuyển tiền vào tài khoản của Hội Hô Hấp với nội dung chuyển tiền như sau:
  VNRS2016_tên_sđt (ví dụ: VNRS2016_Nguyen Tuan Anh_0912336699)

Thông tin ngân hàng
– Tên tài khoản: Hội Hô hấp Việt Nam

– Số tài khoản VNĐ: 002 10000 66888
– Tại ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

Phí đăng ký hội nghị

Thời gian đóng

Hội viên
(Đã đóng hội phí năm 2016)

Chưa là hội viên

Trước 15/8/2016

300.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Từ 15/8/2016 – 15/9/2016

400.000 VNĐ

600.000 VNĐ

Sau 15/9/2016

500.000 VNĐ

700.000 VNĐ

Xin vui lòng lưu ý: Việc chuyển khoản chỉ đươc chấp nhận đến hết ngày 15/09/2016. Sau ngày 15/09/2016, việc thanh toán đăng ký tham dự Hội nghị sẽ được thực hiện tại địa điểm diễn ra Hội nghị (còn gọi là thanh toán đăng ký tham dự Hội nghị tại chỗ)

Lệ phí tham dự lớp đào tạo y khoa liên tục:

Lớp đào tạo Y khoa liên tục (CME)

Hội viên (Đã đóng hội phí năm 2016)

Chưa là hội viên

Y học giấc ngủ
21-22/9/2016

600.000 VNĐ

800.000 VNĐ

Chuẩn đoán và điều trị
nghiện thuốc lá
22/9/2016


Miễn phí

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ email: hoihohapvietnam@gmail.com – SĐT liên hệ: 04.36291207

 

  HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HÔ HẤP VIỆT NAM 2016

  MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

  Lưu ý: các phần đánh dấu (*) là bắt buộc

 • Tôi xin đăng kí

 • Tên đề tài

 • 3. Tham dự

 

Ghi chú:

Thời hạn đăng ký dành cho BCV

 • Hạn cuối đăng ký tên đề tài: 31/05/2016
 • Hạn cuối nộp abstract: 29/7/2016
 • Ban tổ chức xác nhận báo cáo: 15/8/2016
 • Hạn cuối nộp bài PP: 31/8/2016 
Các báo cáo nộp phải được bao gồm: Tiêu đề, tóm tắt (tiếng Anh và tiếng Việt, nếu có), tài liệu tham khảo.

 

ict