Lệ phí tham dự hội nghị

Lệ phí tham dự hội nghị

1. Hội phí hội Hô hấp năm 2016: 200.000 VNĐ/Năm

2. Lệ phí tham dự Hội nghị VNRS 2016:

Thời gian đóng

Hội viên
(Đã đóng hội phí năm 2016)

Chưa là hội viên

Trước 15/8/2016

300.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Từ 15/8/2016 – 15/9/2016

400.000 VNĐ

600.000 VNĐ

Sau 15/9/2016

500.000 VNĐ

700.000 VNĐ

3. Lệ phí tham dự lớp đào tạo y khoa liên tục:

Lớp đào tạo Y khoa liên tục (CME)

Hội viên (Đã đóng hội phí năm 2016)

Chưa là hội viên

Y học giấc ngủ
21-22/9/2016

600.000 VNĐ

800.000 VNĐ

Chuẩn đoán và điều trị
nghiện thuốc lá
22/9/2016


Miễn phí

 

 

ict