Ban tổ chức

Ban tổ chức

Chủ tịch

GS.TS. Ngô Quý Châu

,

,

,

Phó chủ tịch

GS.TS. Đỗ Quyết

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước

PGS.TS. Bùi Đình Bảo Sơn

GS.TSKH. Dương Quý Sỹ

PGS.TS. Chu Thị Hạnh

TS. Nguyễn Văn Thành

Tổng thư ký

TS. Vũ Văn Giáp


ict