Tài trợ

Tài trợ

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

1. Tài trợ kim cương: 400 triệu (03 đơn vị)
– Có bài trình bày giới thiệu sản phẩm 10 phút trong phiên toàn thể ngày 23/09 và tổ chức Lunchtime symposium tại phiên toàn thể ngày 23/09
– Được chọn vị trí 01 gian triển lãm chuẩn quốc tế, diện tích 18m2
– Được đăng 04 trang quảng cáo trong ấn phẩm kỷ yếu hoặc tạp chí của Hội nghị
– Được treo logo trên website của Hội nghị trong thời gian 1 năm
– Có logo trên Backdrop lớn, banner, standee, thư mời, tài liệu, túi đựng tài liệu… của Hội nghị
– Được mời 04 đại diện tham dự Gala Dinner
– Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn
– Có 25 thư mời tham dự hội nghị (miễn đóng phí hội nghị)
– Có 5 thẻ triển lãm

2. Tài trợ vàng: 300 triệu (04 đơn vị)
– Được tổ chức satellites symposium
– Có một gian triển lãm chuẩn quốc tế, diện tích 12m2
– Được đăng 03 trang quảng cáo trong ấn phẩm kỷ yếu hoặc tạp chí của Hội nghị
– Được treo logo trên website của Hội nghị trong thời gian 9 tháng
– Có logo trên Backdrop lớn, banner, standee, thư mời, tài liệu, túi đựng tài liệu… của Hội nghị
– Được mời 03 đại diện tham dự Gala Dinner
– Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn
– Có 20 thư mời tham dự hội nghị (miễn đóng phí hội nghị)
– Có 3 thẻ triển lãm

3. Tài trợ Bạc: 200 triệu (5 đơn vị)
– Có một gian triển lãm chuẩn quốc tế, diện tích 6m2
– Được đăng 02 trang quảng cáo trong ấn phẩm kỷ yếu hoặc tạp chí của Hội nghị
– Được treo logo trên website của Hội nghị trong thời gian 6 tháng
– Có logo trên Backdrop lớn, thư mời, tài liệu của Hội nghị
– Được mời 02 đại diện tham dự Gala Dinner
– Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn
– Có 10 thư mời tham dự hội nghị (miễn đóng phí hội nghị)
– Có 2 thẻ triển lãm

4. Tài trợ Đồng: 100 triệu
– Có một gian triển lãm chuẩn quốc tế, diện tích 6m2
– Được đăng 01 trang quảng cáo trong ấn phẩm kỷ yếu, tạp chí của Hội nghị
– Được treo logo trên website của Hội nghị trong thời gian 3 tháng
– Có logo trên Backdrop lớn, thư mời, tài liệu của Hội nghị
– Được mời 02 đại diện tham dự Gala Dinner
– Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn
– Có 10 thư mời tham dự hội nghị (miễn đóng phí hội nghị)
– Có 2 thẻ triển lãm

5. Đồng tài trợ: 50 triệu
– Có logo trên Backdrop lớn, thư mời, tài liệu của Hội nghị
– Được mời 01 đại diện tham dự Gala Dinner
– Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn
– Có 2 thẻ triển lãm

6. Các hình thức tài trợ khác:
– Đăng ký gian hàng triển lãm: 80 triệu/quầy (diện tích 3m x 2m x 2.5m)
– Quảng cáo trên website – banner của Hội nghị và Hội: 6 triệu/tháng
– Quảng cáo trên website – banner có link của Hội nghị và Hội Hô hấp Việt Nam: 10 triệu/tháng
– Cài tài liệu vào cặp đại biểu: 20 triệu
– Quảng cáo trong tài liệu hội nghị: 20 triệu/trang

7. Thời gian đăng ký: Trước ngày 30/6/2016. Ban tổ chức dành quyền ưu tiên cho các công ty đăng ký tham dự tài trợ Hội nghị trước (tính theo thời điểm đăng ký)

Chúng tôi trân trọng cảm ơn các đối tác với mọi hình thức và mức độ tài trợ!

 

 

 

 

ict