Các mốc thời gian

Các mốc thời gian

Để công tác tổ chức Hội nghị khoa học được tiến hành thuận lợi, Ban tổ chức kính đề nghị Quý Thầy/cô, Quý đồng nghiệp gửi báo cáo về Ban tổ chức theo các mốc thời gian sau:

– Hạn cuối đăng ký tên đề tài: 31/5/2016

– Hạn cuối nộp abstract: 29/7/2016
– Ban tổ chức xác nhận báo cáo: 15/8/2016

– Hạn cuối nộp trình bày powerpoint: 31/8/2016
– Khóa đào tạo y khoa liên tục (CME) tiền hội nghị về chủ đề “Y học giấc ngủ”: 21 – 22/9/ 2016
– Khóa CME tiền hôij nghị về chủ đề “Chuẩn đoán và điều trị nghiện thuốc lá”: 22/9/2016
– Hội nghị thường niên Hội Hô Hấp Việt Nam: 23-24/9/2016

Ban tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo và kính mời Quý đại biểu quan tâm gửi báo cáo tham dự!

 

 
 

ict