Tiến sĩ Neil Toribara

Tiến sĩ Neil Toribara

11Tiến sĩ Neil Toribara bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Denver, Colorado và được liên kết với nhiều bệnh viện trong khu vực trong vùng, bao gồm cả Trung tâm Y tế Sức Khỏe Denver và Bệnh viện Đại học Colorado. Ông nhận bằng y khoa từ Đại học Rochester về Y học và Nha khoa và đã thực hành trong hơn 20 năm qua. Bác sĩ Toribara là một trong 15 bác sĩ tại Trung tâm Y tế Sức khỏe Denver và là một trong 27 bác sĩ tại Bệnh viện Đại Học Colorado, chuyên khoa tiêu hóa.