Bác sĩ Cecile Rose

Bác sĩ Cecile Rose

Dr. Cecile Rose HeadshotBác sĩ Cecile Rose là giáo sư y học tại Phòng Khoa học Môi trường và Sức khỏe Nghề nghiệp tại trung tâm Sức khỏe Do Thái Quốc gia. Bác sĩ đã từng là giảng viên tại Phòng Khoa học Phổi và Critical Care Medicine tại Trường đại học Colorado Denver và tại khoa Môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp tại Trường y tế công cộng Colorado. Bác sĩ là hội đồng quản trị được chứng nhận trong nội khoa, thuốc phổi, và y tế nghề nghiệp/môi trường, và có bằng thạc sĩ về y tế công cộng. Mối quan tâm trong nghiên cứu chính của bác sĩ Rose là về bệnh phổi nghề nghiệp, bao gồm bệnh phổi bụi và các bệnh phổi u hạt, đặc biệt với viêm phổi và sarcoid.

Cecile Rose, M.D., M.P.H.
Giám đốc chương trình Phòng khám Y học Môi trường/Lao động
Khoa Khoa học Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp
Trung tâm Sức khỏe Do Thái Quốc gia
Giáo sư Y học
Trường đại học Y tế Công Cộng Colorado, Đại học Colorado Denver